Privacybeleid (versie januari 2022)
EASY DAILY FOOD, postadres: postbus 82, 9200 AB Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
hhtp://www.easydailyfood.com
Postbus 85, 9200 AB Drachten

Persoonsgegevens die wij verwerken
EASY DAILY FOOD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EASY DAILY FOOD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• EASY DAILY FOOD analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• EASY DAILY FOOD volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

EASY DAILY FOOD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrieven
EASY DAILY FOOD stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde ‘opt-in’ formulier op www.easydailyfood.com of wanneer er een bestelling wordt geplaatst op deze website. Uitschrijven kan op ieder gewenst moment.

Contact opnemen
Jij kan contact opnemen via het contactformulier op www.easydailyfood.com In dit formulier wordt alleen gevraagd om gegevens die nodig zijn om na het invullen van dit formulier contact met je op te nemen (naam en e-mailadres).

Geautomatiseerde besluitvorming
EASY DAILY FOOD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EASY DAILY FOOD) tussen zit.

EASY DAILY FOOD gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Gegevensverwerking door derden (ontvangers)
Recaptcha v3: Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Woocommerce en/of Mollie: Wanneer je gebruik maakt van diensten die EASY DAILY FOOD aanbiedt, laat je tijdens de check-out procedure een aantal gegevens achter: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Tijdens het betalen wordt jouw bankrekening gedeeld met Woocommerce en/of Mollie en de betaaldienst (bijv. Ideal). Dit is nodig voor het versturen van facturen, het kunnen aanbieden van de diensten en zodat EASY DAILY FOOD betaling kan ontvangen.

Complianz: Deze service zorgt ervoor dat cookies op onze website worden geblokkeerd, totdat jij hebt aangegeven dat je daarmee akkoord bent gegaan. Je voorkeuren zullen door deze service bewaard worden voor een volgend bezoek op www.easydailyfood.com. In de footer vind je een link naar het cookiebeleid. Op deze pagina kun je ten alle tijden jouw voorkeuren wijzigen.

Google Analytics: Met het statistiekprogramma Google Analytics kan ik onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op easydailyfood.com in kaart te brengen. Met deze informatie kan ik mijn website verder optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. Het laatste deel van het IP-adres is anoniem gemaakt. Easydailyfood.com kan deze gegevens dus niet inzien. De dienst heeft van EASY DAILY FOOD geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EASY DAILY FOOD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reacties: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Woocommerce en/of Mollie: Gegevens voor de facturering (N.A.W gegevens) moet ik voor mijn administratie 7 jaar bewaren. Dit geldt ook voor de gegevens in mijn boekhouding.

Complianz: Cookievoorkeuren blijven behouden. Wel kun je deze voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen.

Analytics: Gegevens in analytics worden 26 maanden bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EASY DAILY FOOD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. EASY DAILY FOOD gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In het cookiebeleid is te vinden welke cookies geplaats worden, hoelang deze cookies bewaard worden en kun je je voorkeuren aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EASY DAILY FOO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

EASY DAILY FOOD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EASY DAILY FOOD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Waar mogelijk is tweestapsverificatie ingeschakeld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice door middel van het contact formulier.

Versie: januari 2022